hivatásunk a szenvedélyünk…

Kutatás-fejlesztés

Piacorientált kutatási-fejlesztési tevékenység támogatása a közép magyarországi régióban


Projekt tartalma:


Pályázati kiírás: KMR_12 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatatása a közép-magyarországi régióban


Kedvezményezett neve (konzorcium):

• Grilgép Közmű- és Útépítő Kft.

• Szent István Egyetem

• Multiszint Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.


Projekt címe: Hulladékalapú innovatív szárazfermentálási technológia fejlesztése


A szerződött támogatás összege
Hulladékalapú innovatív szárazfermentálási technológia fejlesztése


A kommunális szektorban, a lakosságtól begyűjthető biológiailag bontható hulladékok, illetve a vegyesen begyűjtött települési szilárd hulladék (TSZH) kis szemcseméretű frakciói nagy szervesanyag-tartalommal rendelkeznek. Ezek megújuló energiaként történő hasznosítása Magyarországon még egyáltalán nem létezik, de ipari méretekben és üzembiztos módon még nemzetközi szinten sem megoldott. A biológiailag bontható szerves frakcióból szárazfermentációs eljárással biogázt állíthatunk elő, amely megújuló energiaként ökológiai és ökonómiai előnyökkel jár.

A pályázat két cég a Grilgép Kft. (Konzorciumvezető) és a MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. valamit a Szent István Egyetem Mezőgazdaság és Környezettudományi Karának összefogásával valósul meg.

A tervezett futamidő 24 hónap (2013.01.01-2014.12.31).

A pályázat célja, hogy a szárazfermentációs technológia gyakorlati alkalmazhatóságának alapjait megteremtse, illetve a technológia optimalizálása, fejlesztése. Magyarországon kevésbé elterjedt technológia a szárazfermentálás, éppen ezért gyakorlati alkalmazhatóságáról keveset tudunk.

A konzorcium azt a célt tűzte ki célul, hogy olyan nemzetközi szinten is piacképes innovatív technológiát dolgoz ki, amellyel a hulladékokból történő biogáz előállítás hatékonyan, üzembiztosan, gazdaságosan és a környezet nem terhelő módon történik meg.


Biogázból biometán, szárazfermentálással


A szárazfermentálás során a 25-35 % szárazanyag tartalmú hulladékokat a keletkezéskori szilárd fázisban, egylépcsős reaktorokban fermentáljuk. Az alkalmazott reaktorok statikusak, az alapanyagok nem kerülnek mozgatásra, hanem az erjesztés teljes időtartama alatt, keverés nélkül a reaktorban tartózkodnak. A szárazfermentálás előnye az alacsony nedvességtartalomból fakadó kis anyagáram, amely egy kisebb méretű létesítmény megvalósítását teszi lehetővé. A technológia lényege, hogy a szilárd fázisú alapanyagok a reaktorokba rakás előtt néhány napos aerob kezelésre kerülnek, amely során megkezdődik hidrolízisük. Az anaerob szakasz hossza általában 28-35 nap.

Az előállított biogázt gáztartályban tárolják, majd tisztítják. Tisztítás és szén-dioxid leválasztás után biometánt kapunk, mely földgáz minőségű termék.


Biometán autóipari hasznosítása


A biogázt az Európai Parlament és a Tanács 2003/30/EK irányelve a bioüzemanyagok közé sorolja. A bio-CNG (Copmressed Natural Gas) 80% földgázt és 20% biogázt tartalmaz.

A biometán üzemanyag belső tulajdonságaiban ötvözi a sűrített földgáznak a helyi káros anyag emisszióra gyakorolt nagyon pozitív hatását a CO2 csökkentés egyedülálló képességével. Megújuló energia, amelyet ugyan abban a járműben és infrastruktúrában lehet használni, mint a CNG-t. A kettő kombinációja ugyan azt az alacsony helyi emissziót eredményezi rendkívül magas üvegházhatású gázkibocsátás megtakarítás mellett.Környezetvédelem


A Grilgép Kft. fő profilján túlmutatva a környezetvédelem iránti elkötelezettségét a biogázban rejlő lehetőségek kiaknázásával kívánja bizonyítani.

Cégünk Piacorientált kutatási-fejlesztési tevékenység (KM-12) támogatását nyerte el 2012 decemberében a Szent István Egyetem Mezőgazdaság és Környezettudomány Karának, valamint a Multiszint Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek (és Jager Kft.) összefogásával. A projekt hulladékalapú szárazfermentálási technológia fejlesztésére irányul.

A pályázat célja a lakosságtól begyűjthető biológiailag bontható hulladékok, illetve a vegyesen begyűjtött települési szilárd hulladékok környezetkímélő módon történő hasznosítása, továbbá a biológiailag bontható szerves frakció szárazfermentációs eljárással történő hasznosítása. Ennek eredményeként biogázt állítunk elő, amely megújuló energiaként ökológiai és ökonómiai előnyökkel jár.


Biogáz szerepe a környezetvédelemben

• A biogáz megújuló energiaforrás,

• A biogáz technológia környezetkímélő, csökkenti a légkörbe jutó, üvegház hatású metángáz mennyiségét.

• A biogáz üzemek alkalmasak a legtöbb szerves hulladék feldolgozására, átalakítására és semlegesítésére egyidejű energiatermelés mellett.

• A szerves anyagok kezelését követően jó minőségű, homogén trágya keletkezik, amely talajerő-utánpótlásra alkalmas.

• A biogáz üzemekben villamos- és hőenergiává lehet feldolgozni azokat az energia-növényeket, amelyek élelmiszer és takarmány-termesztésre már nem hasznosíthatóak földterületeken.

• A biogáz technológia hozzájárul a vidéki foglalkoztatáshoz és az életforma megőrzéséhez.

• Megfelelő tisztítás után biometánként gépjárművekben hasznosítható.Magyarország megújul!Hulladékalapú innovatív szárazfermentálási technológia fejlesztése

A támogatás összege:
300.010.000 Ft
Kivitelezés ideje: 2013.01.01.-2014.12.31.

Kedvezményezett:

Grilgép Közmű és Útépítő Kft.
Szent István Egyetem Mezőgazdaság és Környezettudomány Kar
Multiszint Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
A projekt a Magyar Kormány támogatásával,
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében,
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával valósul meg